Γιατί ψηφίζω

Η πολιτική είναι μια προσπάθεια για την επικράτηση της τάξης, της δικαιοσύνης, μιας διοίκησης που εξασφαλίζει το γενικό συμφέρον και το κοινό καλό. Είναι ένα μέσο για την πραγματοποίηση της ένταξης…

Newsletter

Εθνομαρτύρων 25, Τρίπολη

2710 2321236944 584574

© Κων/νος Μπεντεβής